Jan Magnussen

Jan Magnussen

Head of Production (Domestic)
Jan jobber med stykkgods og partigods i Norge

Jan har fokus på terminalen Brånås, Agent nettverket og kundene som hører til produktet Domestic.

Han har tidligere hatt lignende stillinger i Eek Transport, Post Nord og Norlines.

Jan begynte i ColliCare 2017
 

Kjernekompetanse

  • logistikk

  • forbedringsledelse