Aurora Ulvevadet

Aurora Ulvevadet

Country Manager Sea
Aurora jobber med priser og rater i shippingavdelingen

Aurora oppdaterer avtaler for eksisterende kunder, jobber med nysalg og medvirkender ved implementering av nye kunder i avdelingen.

Aurora tok studiet Skipsfart og Logistikk på Høyskolen i Vestfold. Etter endt studie i 2012, begynte hun å jobbe hos ColliCare.
 

Kjernekompetanse

  • internasjonal logistikk

  • import/export fra fjerne Østen, Midtøsten og short sea fra kontinentet

  • salg