Vi er en innovativ tilbyder av alle logistikktjenester innenfor sjøfrakt, veitransport i inn- og utland, tredjepartslogistikk, flyfrakt, distribusjon og lager. Vi fokuserer på totale løsninger innen vareflyt, fra produsent til sluttbruker. Våre kunder er importører, eksportører og industri, med behov for logistikktjenester, særlig i Skandinavia, Europa og Asia. Vi har hovedsete i Norge og egne kontorer i Sverige, Danmark,Finland, Nederland, Litauen, Italia, Kina og India,  og et agentnettverk over store deler av verden.

Ønsker du å bli en del av oss?

ColliCare har sterk vekst både internasjonalt og i Norge, og vi søker deg som har bred erfaring fra lignende stilling og med et sterkt fokus på gode kundeopplevelser, pakket inn i velfungerende kvalitet & sikkerhetsrutiner, etiske retningslinjer og grønne miljøtiltak.

ColliCare er en ISO sertifisert bedrift (9001, 14001, og 45001) og har stor tro på at proaktiv og fremoverlent kvalitetsledelse bidrar til økt pålitelighet i våre leveranser, høy kundetilfredsstillelse, gode og solide underleverandører,  tilpassede produkter og tjenester, høy medarbeidertrivsel samt dokumentert redusert kvalitetskost over tid.  En aktiv oppfølging og kvalitetssikring i alle ledd vil derfor være helt sentralt for denne stillingen. Videre vil du sammen med konsernets HMSK (helse, miljø, sikkerhet og kvalitet) gruppe få ansvar for at vi har et velfungerende integrert ledelsessystem for HMSK og at vi opprettholder våre forpliktelser som ISO sertifisert bedrift.

 

Vi ser etter en person som liker å være en del av et hektisk og utfordrende miljø. Som har fokus på gode kundeopplevelser, pakket inn i velfungerende kvalitet & sikkerhetsrutiner, etiske retningslinjer og grønne miljøtiltak.

Noe reising i inn/utland må påberegnes.

Dine hovedarbeidsoppgaver:

 • Kvalitetsledelse og kvalitetskontroll 
 • Leverandørgodkjenning og leverandøroppfølging
 • Interne, eksterne revisjoner og aktsomhetsvurderinger
 • Kvalitetsrapportering
 • Avvikshåndtering


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Lang erfaring med kvalitetsledelse og oppfølging av underleverandører.
 • Erfaring med bruk av Windows SharePoint baserte systemer.
 • Erfaring med interne og eksterne revisjoner.
 • Erfaring med rapportering, statistikker og analysearbeid.
 • Godt kjent med kravene i ISO standardene, med fokus på ISO 9001:2015.
 • God språkkunnskap, minimum engelsk muntlig og skriftlig


Ønskede personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, både mot kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere
 • Tilpasningsevne og fleksibilitet. Denne stillingen vil innebære betydelig variasjon på arbeidsplassen
 • Evne til å jobbe systematisk internt i bedriften, men også mot kunder, leverandører og relevante myndigheter
 • Vilje til å lede, ta ansvar, gi veiledning og dele kompetanse
 • Evne og vilje til å påta seg ansvar og utfordringer.
 • Stor grad av selvstendighet
 • Evne til å håndtere situasjoner med høyt stressnivå

Vi tilbyr:

 • En utfordrende jobb i en spennende og internasjonal bedrift i rask utvikling
 • Mulighet for å forme egen arbeidshverdag
 • Hyggelige kollegaer og et godt internasjonalt arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Lønn og andre betingelser etter avtale


Stillingen rapporterer til Sustainability & QA Manager og vil fortrinnsvis ha kontorplass i Vestby.
Ved spørsmål om stillingen kontakt Sustainability & QA Manager.


Vi ser frem til å høre fra deg som sitter med denne erfaringen!

Georg Skivik Moltu

Georg Skivik Moltu

Managing Director Projects & Special
Marianne T. Hanch-Hansen

Marianne T. Hanch-Hansen

Recruitment and Training Officer

Info om stillingen

Kontakt Sonnie Førrisdahl
Georg Skivik Moltu
Marianne T. Hanch-Hansen
Telefon 90135818
Jobbtittel Vi søker etter en erfaren Quality Assurance Advisor
Frist Snarest
Arbeidssted Vestby eller Kløfta
Tiltredelse Snarlig

Tips en venn