Identifisering av potensielle farer og risikoer er av høy verdi for et industrielt prosjekt. Analyser og forhåndsregler sikrer en stabil og sikker gjennomføring av prosjektet.

Ta kontakt

Vi vil gjerne hjelpe deg med å optimalisere din forsyningskjede

Transportmeglere som tilbyr transport og logistikk til industrielle prosjekter må inneha ekspertise i sikkerhet & risikostyring. Vi tilbyr vår ekspertise i dette kritiske leddet, beskytter og bevarer det verdifulle godset, utstyret, personalet og det finansielle risikoelementet rundt ditt prosjektets logistikkoperasjoner.

I en risikobasert tilnærmelse vil vår dedikerte prosjektgruppe jobbe sammen med deg som kunde. Vi vil planlegge operasjonen nøye, og overveier ruta, om utstyret passer til formålet, prosedyrene, arbeidsmetodene, detaljene rundt løfteutstyret, for å nevne noe. Alt blir gjennomgått på forhånd, og under operasjonen. Risikostyring sikrer tryggere og smartere jobbrutiner gjennom hele prosessen.

Vi kombinerer kunnskap, innsikt og erfaring i vår risikostyring, hvilket gjør at vi jobber smartere, og dermed blir det naturlige valget for kunder som planlegger logistikken i sine industrielle prosjekter.  
 

Georg Skivik Moltu

Georg Skivik Moltu

Managing Director Projects & Special