Vi håndterer logistikk og spesiallast for dine fornybare energiprosjekt.

Etterspørselen etter fornybar energi er stor, det samme er størrelsene på energiprosjektene for å bygge de enegibesparende anleggende. Det kreves logistikk og transport for spesiallast som blant annet byggemateriell i vanskelig håndterbare størrelser og vektklasser.

Ta kontakt med oss for fornybar energi logistikk

Vi hjelper deg gjerne spesiallast og logistikk til dine fornybar energiprosjekter.

Vi hjelper deg i hele prosessen med logistikken for ditt energiprosjekt 

 • mulighetsstudier

 • prosjektering, budsjettering, planlegging og gjennomføring

 • innhente tillatelser, utstyr og mannskap

 • innhenting av godset

  • i inn og utland, med vei, sjø, fly transport eller multimodale løsninger

  • på forsyningsskipet som kobles til

  • ved rigg

  • fra dør til dør

 • levering på byggeplassen eller annen ønsket andresse til lands eller vanns

  • tilrettelegging på lossehavn eller utløpshavn

  • tilretteleging for levering på byggeplass, område hvor energiprosjekt installasjonen skal plasseres

 

Prosjektgruppe for  fornybar energi

Vi har en egen dedikerte prosjektgruppe med ekspertise i logistikk for fornybar energi, som har spesialisert seg i å skape effektive prosjektoppsett for fornybar energi bransjen. Du får din egen kontaktperson/prosjektleder som følger deg gjennom hele prosjektet.
 
Vi kan tilby deg vår ekspertise fra prosjektets begynnelse, via budsjettprising og mulighetsstudier, til å være en integrert del av operasjonen. Dette inkluderer tilsyn i lossehavn, utløpshavn, samt aktiviteter og møter på byggeplassen.

Georg Skivik Moltu

Georg Skivik Moltu

Managing Director Projects & Special
Kjetil Nerland

Kjetil Nerland

Commercial & Operational Manager Projects & Special
cos-181
cos-006-3
cos-193
To ansatte med sikkerhets hjelm og merkede klær som sørger for at alt går som det skal
projectcargo
Projects and Specials