Store prosjekter blir satt i verk for å bygge miljøvennlige løsninger for å kunne tilby markedet fornybar energi. Sikker transport av høy og tung last for et fornybart energiprosjekt er krevende, fra å motta godset mens forsyningsskipet er koblet opp, til faktisk levering på byggeplassen.

Ta kontakt

Vi vil gjerne hjelpe deg med å optimalisere din forsyningskjede

Vår dedikerte prosjektgruppe skaper effektive prosjektoppsett for fornybar energibransjen.
 
Vi kan tilby deg vår ekspertise fra prosjektets begynnelse, via budsjettprising og mulighetsstudier, til å være en integrert del av operasjonen. Dette inkluderer tilsyn i lossehavn, utløpshavn, samt aktiviteter og møter på byggeplassen.

Georg Skivik Moltu

Georg Skivik Moltu

Managing Director Projects & Special
Kjetil Nerland

Kjetil Nerland

Commercial & Operational Manager Projects & Special