Skips- og offshoreverft leverer vanligvis skipene sine på verftet, hvilket krever minimum av utgående logistikk. Det er imidlertid et sort potensiale for å spare på kostnader i forbindelse med inngående logistikk basert på innkjøpslogistikk på FCAFree Carrier
Levert når godset er lastet på kjøpers transportmiddel
betingelser.

Ta kontakt

Vi vil gjerne hjelpe deg med å optimalisere din forsyningskjede

Vår dedikerte prosjektgruppe tilbyr en optimalisert og komplett verftlogistikk i henhold til kostnader, tidsbruk, kvalitet og sikkerhet.   
 

Logistikktjenester ved verft

  • global trafikkmegling

  • sjø chartering

  • fly chartering

  • prosjektstyring

  • risikostyring

  • lager


Som en fullservice skipsagent og spesialist på verftslogistikk er vi forberedt på å hjelpe deg 24/7. 
 

Georg Skivik Moltu

Georg Skivik Moltu

Managing Director Projects & Special
Kjetil Nerland

Kjetil Nerland

Commercial & Operational Manager Projects & Special