Olje og gass, maritim industri, energi, fisk og havbruk er blant de største næringene i Norge, med spesifikke krav til logistikkleverandører og transportløsninger. Vi har vårt eget dedikerte team som spesialiserer seg på globale logistikktjenester i disse bransjene, i tillegg til decom marked, infrastrukturmarked, forsvarsmarked og andre prosjektdrevne markeder. Fokuset er å tilby den rette løsningen tilpasset dine forretningsbehov.

Georg Skivik Moltu

Georg Skivik Moltu

Managing Director Projects & Special

Ta kontakt

Vi vil gjerne hjelpe deg med å optimalisere din forsyningskjede

Spesifikke suksesskriterier, mål og delmål skal defineres for hvert enkelt prosjekt. Prosjektledelse er vår viktigste suksessfaktor, igangsette, planlegge, gjennomføre, kontrollere og avslutte prosjektet innen den fastsatte tidsgrensen, til avtalt pris og i henhold til prosjektkravene dine.

 

Vårt dedikerte team tilbyr

  • dyp forståelse av prosjektkrav og kundebehov

  • unik kompetanse innen spedisjon, logistikk og prosjektledelse

  • skreddersydde prosjektlogistikkløsninger

  • fokus på prosjektmålene dine

  • fleksibilitet og «hands-on» kapasitet

  • «walk the talk» holdningen

  • evne til å levere best i innenfor prosjektlogistiske tjenester

  • et omfattende nettverk av partnere over hele verden