logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Når skaden er skjedd

– reklamasjoner ved skader og avvik

Dette må du gjøre om uhellet er ute:

Hvem skal stille kravet?

Kravet er sendt ColliCare – hva skjer nå?

Hvilke frister er det som gjelder?

Begrensing av erstatningsbeløp

Hva har mottaker ansvar for?

Force majeure

Hva er en skjult skade?

Skade eller manko som skal varsles?
Sendingsnummer eller kollinummer
Beløp på krav
Vekt på gods
Kort beskrivelse av hendelse
Dokumenter, bilder eller handelsfaktura som viser godsets verdi
Andre dokumenter
Andre dokumenter
Navn
E-post
Call_Icon_round
May Linn Myhr
Senior Consultant Claims
email_black
Mail

Ønsker du hjelp til reklamasjoner?

smartphone_black
69 20 95 00

Nyttig informasjon:
 

Vår reklamasjonsbehandling utføres i henhold til det enhver tid gjeldende regelverk for transportbransjen.
 

INCOTERMS ® 2010
IncoTerms 2010 er ikke et lovverk men en fortolkning av forskjellige leveringsbetingelser, og tar for seg fordeling av risiko ved skader, ansvar, forpliktelser og omkostninger.
Her finner du oversikten Leveringsbetingelser (pdf)


LOV OM VEGFRAKTAVTALER
Det mest sentrale lovverket for all innlandstransport.


NSAB
Nordisk speditørforbunds alminnelige bestemmelser og er et avtaleverk godkjent av Nordisk Speditørforbund.

CMR konvensjonen (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road)
Lovverket er et gjeldende regelverk som er godkjent av blant annet samtlige land i Europa og gjelder for sjø-, vei – og flytransport


LOV OM SJØFARTEN (SJØLOVEN)
Lovverk som regulerer skipsfart og sjøveistransport. Først og fremst privatrettslige spørsmål knyttet til skip og transport av gods og personer med skip.