logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Oljebasetransport

- frakt til/fra oljebaser i Nord-Europa

Oljebasetransport

- frakt til/fra oljebaser i Nord-Europa

Olje og gass industrien har høye krav til planlegging, med en "sikkerhet først" holdning. Alle involverte er forventet å ha inngående forståelse og kunnskap om kravene om oppfølging, transittider, ADR kategorisert gods, og dispensasjoner og annet. 

Vårt team kan håndtere utstyr og deler for olje- og gass industrien, og de har kunnskap om hva de må hensynta i forhold til begrensninger og muligheter i forhold til vekt, overdimensjonert eller farlig gods.

Vi håndterer langt, tungt og bredt gods, søknad om dispensasjoner og dokumentasjon for import/eksport og transport, og er i tillegg en god støttefunksjon ved transport av farlig gods.
Trenger du oljebaseforsyninger til/fra oljebaser i Nord-Europa? Vi kan tilby et stort spekter av tjenester, fra ekspressendinger direkte via vei, eller sjøfrakt under planlagt mobilisering og demobilisering. Vi har utviklet en tjeneste som inkluderer alle logistikkrelaterte oppgaver som må løses på eller rundt basen.


Vi kan tilby deg muligheter, og finne den gunstigste løsningen når det gjelder:
  • Flyspesifikasjoner
  • Kostnader
  • Tidsbruk
  • Kvalitetrisiko

Transporttjenester for oljebaser:
  • Forsendelser på vei
  • Forsendelser via sjø
  • Flyforsendelser
  • Chartertjenester
  • "på plass/stedet" tjenester


Som en fullservice skipsagent og spesialist på oljebaselogistikk er vi forberedt på å hjelpe deg 24/7.

Kontakt oss om oljebaselogistikk
Call_Icon_round
Georg Skivik Moltu
Managing Director Projects & Special
email_black
Mail

Find more about logistics solutions for projects

Call or drop us an email
smartphone_black
+ 47 51 88 66 70