logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Projects & Special

Integrerte, tilpassede, trygge og pålitelige prosjektlogistiske tjenester

Olje og gass, maritim industri, energi, fisk og havbruk er blant de største næringene i Norge, med spesifikke krav til logistikkleverandører og transportløsninger. Vi har vårt eget dedikerte team som spesialiserer seg på globale logistikktjenester i disse bransjene, i tillegg til decom marked, infrastrukturmarked, forsvarsmarked og andre prosjektdrevne markeder. Fokuset er å tilby den rette løsningen tilpasset dine forretningsbehov.

Spesifikke suksesskriterier, mål og delmål skal defineres for hvert enkelt prosjekt. Prosjektledelse er vår viktigste suksessfaktor, igangsette, planlegge, gjennomføre, kontrollere og avslutte prosjektet innen den fastsatte tidsgrensen, til avtalt pris og i henhold til prosjektkravene dine.

 

Vårt dedikerte team tilbyr:

  • dyp forståelse av prosjektkrav og kundebehov
  • unik kompetanse innen spedisjon, logistikk og prosjektledelse
  • skreddersydde prosjektlogistikkløsninger
  • fokus på prosjektmålene dine
  • fleksibilitet og «hands-on» kapasitet
  • «walk the talk» holdningen
  • evne til å levere best i innenfor prosjektlogistiske tjenester
  • et omfattende nettverk av partnere over hele verden
Call_Icon_round
Georg Skivik Moltu
Managing Director Projects & Special
email_black
Mail
cos-106

Maritim Logistikk

cos-106

Maritim Logistikk

Våre logistikkløsninger for offshore fartøyflåter er satt sammen av en kombinasjon av logistikk, maritim drift, markedskunnskap og strategisk analyse. Teamet vårt kan håndtere alt fra enkeltforsendelser, for eksempel en liten reservedel eller forbruksvarer, til en integrert og tilpasset maritim logistikkløsning.
cos-150

Verftslogistikk

cos-150

Verftslogistikk

Skips- og offshoreverft leverer vanligvis skipene sine på verftet, hvilket krever minimum av utgående logistikk. Det er imidlertid et sort potensiale for å spare på kostnader i forbindelse med inngående logistikk basert på innkjøpslogistikk på FCA betingelser. Vår dedikerte prosjektgruppe tilbyr en optimalisert og komplett verftlogistikk i henhold til kostnader, tidsbruk, kvalitet og sikkerhet.
cos-169

Fornybar energi

cos-169

Fornybar energi

Store prosjekter blir satt i verk for å bygge miljøvennlige løsninger for å kunne tilby markedet fornybar energi. Sikker transport av høy og tung last for et fornybart energiprosjekt er krevende, fra å motta godset mens forsyningsskipet er koblet opp, til faktisk levering på byggeplassen.
cos-161 1

Fiske og akvakultur

cos-161 1

Fiske og akvakultur

Norge er den nest største eksportøren av sjømat i verden, og forsyner konsumenter i mer enn 150 land. Akvakulturindustrien er krevende. Utstyret er ofte både tungt og høyt, og i tillegg er det ofte nødvendig med rask levering, forutsigbarhet og sikkerhet.
cos-081

Oljebase transport

cos-081

Oljebase transport

Olje og gass industrien har høye krav til planlegging, med en
cos-067

Felttjenester / Personell

cos-067

Felttjenester / Personell

Offshore krever dyktig personell med omfattende kunnskap og kompetanse innenfor sitt felt. Vi leverer spesiallogistikk og felttjenester for ditt logistikkprosjekt.
cos-127

Infrastruktur logistikk løsninger

cos-127

Infrastruktur logistikk løsninger

Logistikk rundt infrastruktur er ofte krevende, komplekse og dyre prosjekter. Prosjektomfanget inkluderer ofte mange leverandører, logistikksystemer, samt sikkerhet og risikostyring. I tillegg kan tidsplanen være kritisk, og behovet for en dedikert partner som er tilgjengelig 24/7 blir viktig.
cos-057

Sikkerhet og risikostyring

cos-057

Sikkerhet og risikostyring

Identifisering av potensielle farer og risikoer er av høy verdi for et industrielt prosjekt. Analyser og forhåndsregler sikrer en stabil og sikker gjennomføring av prosjektet.
cos-074

DeCom

cos-074

DeCom

Når en offshore oljerigg eller andre store produksjonsdeler blir utdaterte, må de håndteres på riktig måte. Man må avgjøre hvordan man skal demontere, hvilke deler som kan gjenbrukes, hva som skal selges videre og hvordan håndtere avfallet. Vi kan tilby deg komplett, sikker og pålitelig prosjektering av ditt Decom-prosjekt.
cos-222

Rigglogistikk

cos-222

Rigglogistikk

Koordinering av forsyningskjeden for oljeselskaper er tidkrevende og krever ressurser og spesiell fagkunnskap. Vart erfarne team kan tilby logistikkløsninger for rigger, maritime fartøyer og installasjoner. Vi handterer alt fra enkeltforsendelser til en integrert og tilpasset