logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Få orden på møbellogistikken

– med en transparent og optimalisert forsyningskjede

Få orden på møbellogistikken

– med en transparent og optimalisert forsyningskjede

Da skal du snakke med oss! Vi legger opp kontrollrutiner fra du bestiller varen hos fabrikken og til varelevering i butikk.

 

Distribusjon av varer som møbler, vinduer, dører mv. er en krevende prosess gjennom mange ledd og mange oppfølgingspunkter, gjerne over flere landegrenser. Konsolidering og cross docking løsninger betyr ofte færre håndteringer, forutsigbarhet i leveransene samt god oversikt over skader og forsinkelser.

Med en transparent logistikkprosess, hvor første "scanning"/registrering skjer ved bestillingen hos din fabrikk, samt et fastsatt scanning- og rapporteringssystem, blir styringen og kontrollen en helt annen.
 


Slik får du kontroll på hele prosessen:

  • identifisere alle aktører
  • opprette alle scanningspunkter
  • integrering mot alle leverandører - et EDI system
  • alle aktører får sine rapporter om sin levering, tydelig oversikt over sitt ansvarsområde
  • mulighet for oppsett av rapportering for dagbøter til leverandører på manglende eller forsinkede leveringer
  • effektive cross dockings oppsett i produksjonstunge områder
  • faste transportlinjer
  • smarte transportløsninger på vei, bane eller sjø
  • én leverandør fra innhenting hos fabrikk til utlevering til butikk

 

Fordeler med et transparent logistikk oppsett:

Synlighet og kontroll

Elektronisk sporing

Effektivisering av logistikken

Effektive rutiner

Effektivisering av administrative rutiner

Lavere kostnader

Ongoing kvalitetskontroll på

Rapportering

Call_Icon_round
Knut Sollund
CEO – Chief Executive Officer
email_black
Mail
Kontakt oss for møbellogistikk!
Ring eller send en email
smartphone_black
69 20 95 00
Retail1