logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Leverandøroppfølging

- alt i et system!

Leverandøroppfølging

- alt i et system!

Leverandøroppfølging/ Vendor management

La oss hjelpe deg med oppfølging av dine leverandører, i ditt eget ERP system!

Nå kan du slippe å bruke tid på å logge på ulike systemer, eller sende utallige e-poster for å følge opp ordre og leveranser. Vi tilbyr løsninger som gjør at du får all informasjon, om dine leveranser, direkte i din bedrifts ordresystem. 

ColliCare har utviklet et eget Leverandøroppfølgings system – Vendor Management Follow-up – for å gjøre din leverandør oppfølging enklere.


Slik fungerer Vendor Management Follow-up:
 • Du registrere ordren i ditt system
 • Ordene går via vårt Vendor Management Follow-up og videre til din leverandørs system
 • Alle bevegelser som gjøres på ordren, oppdateres direkte i ditt ERP system
 • Du har full oversikt!

Allerede når din leverandør skanner en ferdig vare, får du informasjon rett i ditt ERP system. Varen er på vei!

Det er ulike grader av integrasjon, avhengig av ditt behov og ønske. Ved delvis integrering, kan enkelte registreringer belages på manuell oppdatering.

Fordeler med Vendor Management Follow-up;
 • Synlighet og forutsigbarhet
 • Mindre manuelt og tidkrevende arbeid mht. bestillinger og oppfølging av ordre
 • Kun én integrasjon mot Vendor Managemengt Follow-up systemet – som integrerer videre mot dine leverandører
 • Håndterer alle nødvendige EDI mappinger og standarder
 • Enklere å gi informasjon til dine kunder om faktisk leveringstid
 • Dersom din leverandør ikke har mulighet til å levere EDI, kan ColliCare eller din leverandør, endre og legge inn informasjonen for deg
 • Mulighet for adviseringsmail/sms'er om varens plassering i reisen fra bestilling til butikkhylle
 • Elektronisk datafangst hos dine leverandører og eventuelle terminaler godset går via
 • Mulighet for å måle leveringsdyktighet per leverandør
 • Rapportering per leverandør  
 • God dokumentasjon til bruk i forbedringsarbeid mot leverandører

Ta kontakt for en prat om Vendor Management!
Kent Nicolaysen, CTO - Chief Technology Officer i ColliCare
Call_Icon_round
Kent Nicolaysen
CTO - Chief Technology Officer
Send oss din e-postadresse hvis du vil vite mer om denne tjenesten.
E-mail*
Leverandør oppfølgning?
Ring eller send oss en mail
smartphone_black
09092
smartphone_black
Fra utlandet: +47 69 20 95 00