logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

ADR og fraktform

Farlig gods med veitransport


ColliCare Logistics transporterer og håndterer Farlig gods(ADR) i henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin forskrift om "landtransport av farlig gods".

Her finner du  mer informasjon: Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål!

 

Farlig gods med jernbane


Farlig gods fraktet på jernbane omfattes av samme regelverk som for veitransport (se linker over for mer info), samt noen tileggsregler for bestiling av sportilganger for spesieltransport tilkommer.

Her finner du  mer informasjon:
Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål!​

 

Farlig gods send med flyfrakt


ColliCare Logistics transporterer og håndterer farlig gods i henhold til reglene fastsatt av IATA/ICAO/DGR. Et omfattende regelverk som må oppfylles før forsendelsen kan aksepteres. IATA er regelverket for business verdenen, ICAO er regelverket for offisielle tjenerster - flytrafikk kontroll mv.
Her finner du  mer informasjon:
Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål!

 

Farlig gods send som sjøfrakt

ColliCare Logistics transporterer og håndterer farlig gods i henhold til reglene fastsatt i IMDG bestemmelsene. Et omfattende regelverk som må oppfylles før forsendelsen kan aksepteres.

Her finner du  mer informasjon:
Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål!

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!
Senders ansvar
9 klasser farlig gods
Emballasje
Veiledning
Call_Icon_round
Jon Marsteintrædet
HMS Manager
email_black
Mail
Dangerouse goods - ColliCare Logistics
Farlig gods
Farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods

I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvaret for forskriften. 
Her kan du lese mer om forskriften og om transport av farlig gods på vei 

IMDG-koden som regulerer sikkerheten sjøveien
Her finner du en introduksjon til IMDG-koden, for frakt av farlig god sjøveien (en)

IATA regulerer flyfrakt av farlig gods 
Her finner du mer informasjon fra IATA

Trenger du informasjon om Farlig gods?

Ring oss eller send en e-post.
smartphone_black
69 20 95 00
smartphone_black
Fra utlandet: +47 69 20 95 00