Grunnet unormalt høye strøm og drivstoffpriser, belastes et energitillegg på transporter med tog fra Italia til Norge. Toget går på strøm, og innhenting i Italia og utkjøring i Norge gjøres med biltransport. Tillegget beregnes ut fra fraktprisen, og vil fremkomme som en egen post på fakturaen.

Vi oppdaterer tillegget hver mandag.

Ønsker du mer informasjon?

Uke 40 – 2022

11,07%

 

2022

Uke 39 – 2022

10,65%

Uke 38 – 2022

10,44%

Uke 37 – 2022

10,59%

Uke 36 – 2022

9,99%

Uke 35 – 2022

11,01%

Uke 34 – 2022

10,89%

Uke 33 – 2022

10,98%

Uke 32 – 2022

9,99%

Uke 31 – 2022

10,35%

Uke 30 – 2022

10,11%

Uke 29 – 2022

10,86%

Uke 28 – 2022

6,42%

Uke 27 – 2022

7,68%

Uke 26 – 2022

6,81%

Uke 25 – 2022

8,22%

Uke 24 – 2022

7,89%

Uke 23 – 2022

8,4%

Uke 22 – 2022

7,95%

Uke 21 – 2022

7,26%

Uke 20 – 2022

7,44%

Uke 19 – 2022

7,29%

Uke 18 – 2022

8,1%

Uke 17 – 2022

7,89%

Uke 16 – 2022

7,80%

Uke 15 – 2022

7,26%

Uke 14 – 2022

6,69%

Uke 13 – 2022

8,10%

Uke 12 – 2022

7,23%

Uke11 – 2022
7,4%

Uke 10 – 2020
7,5%