Er du i god fysisk form, positiv, glad, liker en praktisk jobb og klar til å påta deg ansvar?

Lagermedarbeider

Som lagermedarbeider i ColliCare tar du vare på våre kunders verdifulle varer, sørger for at de er godt bevart, håndtert og fraktet av til rett tid til rett sted.

  • du er ansvarlig for å hente varer ved lasteramper og flytte dem ved hjelp av elektrisk jekkevogn og/eller gaffeltruck

  • du tar også deg av klargjøring og kontroll av varer for forsendelse og lasting og lossing av lastebiler

  • du utfører også generelle cross-dock / (omlasting) og lageraktiviteter

  • i tillegg vil du bli tildelt et team der samarbeid er avgjørende for å nå felles mål

 

Alle våre ansatte er våre største ressurser, uansett plassering i organisasjonen – hver rolle og hver oppgave – er like viktig!
Kristine

Jeg er tredjeårsstudent ved Shipping Management ved NTNU i Ålesund og trainee i oversjøisk avdeling ved ColliCare Logistics. Jeg fikk en meget god mottakelse i oversjøisk team!

Jeg får opplæring i drift, egne ansvarsområder og tid til å jobbe med bacheloroppgaven min om: Autonome skip. Et veldig lærerikt og interessant praksissemester.

Kristine Kjellsen Trainee - Oversea