Arbeidsbeskrivelser for stillinger i ColliCare

ccp-1428-3 (1).jpg
Lagermedarbeider

Arbeidsoppgavene til en lagerarbeider kan variere ut fra hvilke type av lager du jobber på.

De vanligste oppgavene er:

 • Plukk og pakk av vare
 • Truckkjøring
 • Mottak og kontroll av varer 
 • Returnering.
Terminalmedarbeider

Terminalarbeider er en yrkesutøver som arbeider med håndtering og transport av gods:

 • Internt og eksternt
 • Sikring av last
 • Planlegging av vareflyt og lagring
 • Ekspedering inkludert Dokumentbehandling
 • Service og kundebehandling. Lasting
 • Lossing
 • Klargjøring for forsendelse av gods er vanlige oppgaver
Fortolling

Speditøren jobber med logistikk og transport av varer via bil, båt, bane eller fly. Arbeidet innebærer å finne de best mulige løsningene for å frakte varer fra et sted til et annet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en speditør: 

 • Ordne med grensepassering og fortolling av varer på vegne av kunder
 • Formidle transportoppdrag til transportører
 • Kommunisere med kunder og gi tilbud på ulike fraktløsninger
 • Lagre og sortere gods i terminaler 
Sjåfør

Som sjåfør  er det ofte du som er ColliCares ansikt utad i møte med kunden på leveringstidspunktet.

Vanlige oppgaver:

 • Distribuerer varer
 • Laste, losser hos kunder og bringer varene videre i perfekt stand til våre kunder.
Befrakter

Som speditør er man ansvarlig for å organisere godsforsendelser fra importør eller produsent til et marked, til kunde eller avtalt leveringssted.

Speditør inngår avtaler med flere ulike transportører for å flytte godset fra ett land til et annet og sikre en jevn forsyningskjede.

En speditør bruker fraktmetoder som

 • Veitransport
 • Sjøfrakt
 • Flyfrakt
 • Togtransport
HR Manager

Ansvarsområder: 

 • Leder for HR teamet
 • Ansvarlig for personalsaker
 • Ansvarlig for personalsaker
 • Ansvarlig for lønn NO
 • Ansvarlig for å utarbeide HR Policy/mål prosesser og strategier
 • Ansvarlig for Visma Expense
 • Overordnet ansvar for HRM system, Dieselkort
 • Overordnet ansvar for all HR og HMS arbeid i ColliCare Logistics
 • Bistår med HR i datterselskaper
HMS

Arbeidsoppgaver/Ansvar

 • Simpli admin
 • Tidsbanken admin
 • Industrivernleder
 • Sikkerhetsrådgiver ADR
 • Skadeforsikring på maskiner og trucker
 • ColliCare Academy E-læring Admin
 • Internrevisjon
 • Revisjonsledelse
 • Ekstern revisjon
 • Ansvarlig for verneombud
 • AMU
 • Påseplikt
 • Ansvarlig for HMS på alle terminaler
 • Sikkerhetsansvarlig
 • Systematisk HMS arbeid
 • Avonova BHT admin
 • HMS skjermer
 • Risk Management
Helse. milø, sikkerhet, kvalitet (HMSQ)

Typiske arbeidsoppgaver for en HMSK medarbeider kan inkludere:

 • Utvikle og implementere HMSK-systemer, retningslinjer og prosedyrer.
 • Gjennomføre risikoanalyser og vurdere mulige farer og risikoer på arbeidsplassen.
 • Identifisere og utbedre eventuelle sikkerhets- eller helseproblemer som kan påvirke ansatte eller bedriftens kunder.
 • Koordinere og gjennomføre opplæring og øvelser for ansatte i HMSK-relaterte områder.
 • Rapportere om eventuelle ulykker eller helseproblemer og iverksette tiltak for å unngå fremtidige problemer.
 • Sikre at bedriften overholder relevante lover og forskrifter relatert til HMSK.
 • Ivareta bedriftens ISO sertifiseringer, Policyer og andre relevante dokumenter
 • En HMSK medarbeider må ha god forståelse av relevante lover og forskrifter, samt erfaring med risikovurderinger og håndtering av hendelser. De bør også være i stand til å kommunisere effektivt med ansatte på alle nivåer i organisasjonen, og ha gode analytiske og problemløsende ferdigheter. En utdannelse innen HMSK-feltet er vanligvis påkrevd for denne stillingen.
Rekruttering

Arbeidsoppgaver/Ansvar:

 • Systemeier Recman
 • Medansvarlig for Collicare sin Karriereside
 • Utarbeide søkeprosesser for ulike stillingstyper
 • Aktiv søke å finne de beste kandidater til stillingen, utenfor ordinær annonsering.
 • Kontaktperson for stillingsannonser
 • Utvelgelse av søkerkandidater
 • Bistå leder i forbindelse med intervju og referansesjekk
 • Følge opp søknader fra start til slutt
 • Kontakt med bemanningsselskaper
 • Utarbeide eventuelle KPIer
 • E-læringsansvarlig
 • Systemeier E-læring
 • Tik Tak
 • Bearbeide tekstmanus og utvikle e-læringskurs, tekst, bilde og video
 • Lage opplæringsmateriell knyttet til digital opplæring, Tik Tak og 4humen
 • Støtte i opplæring i praksis bruk av e-læringsprogram via Teams
 • Bistå i opplæringsprosesser og andre HR/HMS relaterte oppgaver ved behandling
IT

Som IT-konsulent vil du jobbe med vår digitale utvikling:

 • Bistå med vedlikehold og utvikling av våre applikasjoner/driftssystem, spesielt med fokus på vårt innenlandske transportsystem og støttesystemer rundt dette området
 • Optimalisere prosesser og utnyttelse av systemer.
 • Lede og være en prosjektressurs på alt fra små, grunnleggende prosjekter/oppgaver til større prosjekter.
 • Samarbeide med/oppfølging av våre systemleverandører – spesifisere og følge opp utvikling, sikre nødvendig funksjonalitet.
 • Støtte og koordinere systemdrift sammen med superbrukere, sette opp nye kundekrav i prosesser og systemer.
 • Bistår driften med å sikre og optimalisere verdikjeden og EDI/kommunikasjon mellom interne/eksterne parter, være aktiv med å identifisere nye og bedre løsninger.
Marked

Som markedskoordinator vil man være involvert i ulike markedsaktiviteter for ulike land eller enkelt tjenester.

 • Hovedsakelig jobbe b2b og håndtere aktiviteter fra fysiske arrangementer til digitale kampanjer.
 • Arrangementer
 • Trykt materiell og presentasjoner
 • CRM
 • CMS - web
 • Innhold
 • SEO
 • SEM
 • Sosiale medier
 • Merkevarebygging
 • Intern informasjon
 • Analyse
Salg

Som selger i ColliCare vil man spille en aktiv rolle i den kommersielle utviklingen av selskapet og gjerne bidra med innovative ideer for utviklingen av ColliCare Logistics.

Som selger er man den som møter selskapets kunder og i så måte din arbeidsgivers ansikt utad.

Finans

Har det overordnede ansvaret for økonomien i bedriften. 

Ansvaret for økonomiske spørsmål i bedriften, dette innebærer ansvar for budsjett, regnskap og kontroll av utgifter

Kjøreleder

Som kjøreleder vil oppgavene bestå av: 

 • Lede, koordinere og motivere sjåførene i deres daglige arbeid
 • Koordinering/lasteplanlegging og god utnyttelse av daglig distribusjon
 • Behandle kundeservice henvendelser ved hjelp at forskjellig kommunikasjons verktøy.
 • Opplæring av sjåfører og oppfølging av kvalitet for avdelingen
 • Rapportering av kostnader og kvalitet
 • Bistå ledelsen i eventuelle prosjektarbeid, kontraktsforhandlinger og kalkyler
Kundeservice

Som kundebehandler er din rolle å yte kundeservice til kunder og bistå dem med deres henvendelser.

Ditt ansvar kan omfatte:

 • Håndtering av samtaler, e-poster og andre former for elektronisk kommunikasjon.
 • Etablere en relasjon med kunder og forstå deres behov for å hjelpe dem med å oppnå best mulig resultat for deres situasjon. Dette kan innebære å gi råd om produkter eller tjenester, finne løsninger på problemer eller klager, feilsøke tekniske problemer eller kanskje håndtere kredittkortbetalinger over telefon eller e-post.