Mange kjøretøy, mange sjåfører, ruter, varer, rutetider og kundekrav – høres dette utfordrende ut for deg?

 

Jobb som distribusjonsleder

Som distribusjonsruteansvarlig har du ansvar for daglig kjøretøydrift, fordeling av fortløpende oppdrag og lage planer for kjøre- og lossetider for leveringen.

  • du vil bli tildelt faste ruter og kunder

  • du vil være ansvarlig for utstyret (skadekontroll og reparasjoner)

  • du vil kommunisere med sjåfører, via datamaskin, PDA og telefon

  • du vil administrere bestillinger og bestille tid for henting i havner, sjekke oppdrag og forberede fakturering

Leveringen som det siste og viktigste leddet i oppdraget, å være i tide, å være høflig og med forsendelsen i utmerket stand – bør være din ledende stjerne!