Bli en del av ColliCare

En sosial og global arbeidsplass

Samarbeid på tvers av land, ulikheter i markeder, forutsetninger, størrelser, kultur og språk er en del av vårt daglige arbeid.

• global arbeidsplass i 13 ColliCare-land og stadig i vekst!

• muligheter for personlig utvikling

• reise og jobbe i flere land

• konkurransedyktige fordeler og lønn

• fleksibilitet

Bli en del av ColliCare og bidra til å bygge fremtidens forskyningskjeder og en bærekraftig arbeidsform og kultur.

13 Land
30 Kontorer
600 Ansatte