Transport og distribusjon lett tilgjengelig i hele Skandinavia/Norden, faste rutetider mellom Skandinavias store transportknutepunkter, direkte distribusjon på tvers av land + lokal distribusjon.
 

Daglige avganger til Danmark, Finland, Norge og Sverige, import- og eksport, FTL, LTL, og håndtering av tollrelaterte dokumenter – enkelt og effektivt.

 • frakt mellom de skandinaviske landene

 • lokal distribusjon i landene

 

Nordisk distribusjon

 • er både transport mellom distribusjon i nordiske land

 • direkte distribusjon

 • InNight ekspresstjenester –  leveringer før arbeidsdagen starter

 • hjemlevering – B2C

 • daglig oppfølging for kvalitetssjekk

 • bestillinger via EDI, e-post, web eller telefon

Hvordan frakten håndteres

 • varene hentes hos din leverandør og leveres direkte til ønsket mottakeradresse

 • stykkgod samlastes for videre distribusjon

 • håndtering av eksport- og tolldokumenter for enkel grensepassering

 • varene samles på våre terminaler, merkes og skannes, og distribueres til mottaker i Skandinavia/Norden

 • cross docking og kvalitetssikring gir god kontroll over sendingen

 • bestilling via e-post, EDI eller web

 • PDAer og online Track & Trace-system
   

Godstyper

 • FTL, stykkgods

 • LTL, partigods

 • ADR farlig gods

 • ikke-dimensjonal last, som møbler eller byggevarer

 • temperaturkontrollert last
   

Groupage 0-2500kg

Sendinger som sendes som samlast blir hentet og levert av sjåfører med lokalkunnskap.
 

Part-loads +2500kg

Direktelevering eller via terminal
 

Bent Arild Hære

Bent Arild Hære

Sales Manager Norway
Bilde1.png