Flag Belgium

Vi transporterer dine varer fra og til Belgia. Via våre to lokasjoner i Nederland, en i Schiedam ved Rotterdam og en i Groningen, tilbyr vi transport fra og til Belgia. Vi har mulighet for lagring og cross dockingKrysslasting
Distribusjonsprinsipp der etterspørsels-data fra en gruppe detaljister overføres elektronisk til leverandøren og til en felles omlastningsterminal. Varer fra hver leverandør transporteres samlet til terminalen. På terminalen splittes de innkomne lastene i detaljistordrer. Ut fra terminalen transporteres det detaljistlaster som inneholder varer fra mange - eller et stort antall til leverandørene.
operasjoner. 

Kontakt oss

Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.
Biltransport

Haster det å få varene hjem, henter vi direkte med en av våre biler og kjører rett til mottager i Norge

Sjøtransport

Sjøfrakt er den mest miljøvennlige og mest forutsigbare transportformen fra Belgia. 

Flyfrakt

Haster det ekstra mye arrangerer vi flyfrakt for forsendelsen.

Multimodal

Når det ikke haster fult så mye finner vi miljøvennlig og rimelig transport

Transportkart Belgia og omegn
Transport til og fra Benelux

Postnummerkart over Belgia og omegn

Netherlands.png

Transporttjenester  Belgia

Transittider i Belgia

Vei og sjøfrakt

 • LTL/ LCL/ FCL: daglige innhentinger i Belgia, 2 ukentlige avganger til Norge via Moerdijk

 • FTL: daglige avganger, 2-4 dagers ledetid avhengig av endelig leveringsadresse

Spesialforsendelser

Når ekstra fleksibilitet er nødvendig transporteres varene med direktebil. Her er avgangsdag 100% fleksibel og tilpasset behovet

Containertransport

Er forutsigbart og har avgang fra Rotterdam lørdag morgen og ankommer havner i Oslofjorden mandag morgen. Henting av container gjøres torsdag, senest fredag morgen i Belgia, og har da ankomst havner i Oslofjorden mandag morgen. Container hentes på havnen og kjøres til endelig mottageradresse i Norge

Fortolling i Belgia

Omfattende toll- og avgiftsbestemmelser og tidkrevende prosesser gjør import og eksport ofte krevende. Vi er spesialister på tolladministrasjon, med gode tollprosedyrer og hjelper deg med

 • generell fortolling

 • importerte varer

 • eksporterte varer

 • tilpasset klareringsdokumentasjon

 • kontanter og daglige oppgjør

Vi transporterer disse godstypene i Belgia
 • stykkgods

 • partigods

 • full lastebil eller container, FTL, FCL

 • mindre enn full bil, LTL, LCL

 • ADR, farlig gods

 • spesielle varer

 • fliser, tremateriale

 • industriavfall/avfall

Andre logistikktjenester i Belgia
 • merking og pakking

 • kort- og langtidslagring

 • moving floor traller

 • fortolling

 • logistikkonsulenter

 • offshore- og prosjektlogistikk

 • EDI Electronic Data Interchange
  Elektronisk datautveksling, Integrasjoner

Stykkgods 0-2500 kg, Belgia

Sendinger som sendes sammen med annet gods. Godset blir hentet og levert av sjåfører med lokalkunnskap. Eget distribusjonsnettverk i Norge, med terminal på Kløfta utenfor Oslo. 

Partigods, + 2500 kg Belgia

Direktelevering eller via terminal

Kundeservice i Belgia

Åpningstider 08-16, dedikerte medarbeidere hjelper deg via telefon, e-post eller chat.

Trafikkregler i Belgia og omegn

Belgia

I Belgia er det obligatorisk å ha 60km klistremerke synlig på baksiden av lastebilen.

Brussel og Gent

Det må kjøpes dagpass for å kjøre i miljøsonen (low EmissionZone (LEZ)) i Brussel, og det kreves tillatelse til å kjøring i sentrum av Gent.

Antwerpen

Lastebiler med EURO-standard I, II og III kan nå bare komme inn i Antwerpen sentrum under visse forhold. https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/meer/slimme-kaart

Lastebiler med EURO standard III uten partikkelfilter kan komme inn i sentrum hele året, men må kjøpe en billett for € 30 per dag per dag.

Brudd på reglementet medfører bøter, i grove tilfeller beslagleggelse av kjøretøy

Luxembourg

I Luxembourg gjelder en maksimal hastighet på 75-90 km/t utenfor bebygde områder.

Eurovignetten er obligatorisk for lastebiler med en tillatt totalvekt på 12 tonn og mer som bruker motorveiene i Luxembourg.

Bot for trafikkbrudd må betales kontant i Luxembourg.

I Luxembourg gjelder et kjøreforbud alle søndager og helligdager for transport til Tyskland og Frankrike med kjøretøy som er tyngre enn 7,5 tonn, med noen få unntak.

Priser for transport til og fra Belgia

Hvor mye koster transporten til eller fra Belgia? Be om et uforpliktende pristilbud.

Prisforespørsel

Få et uforpliktende tilbud basert på din bedrifts behov.
Bent Arild Hære

Bent Arild Hære

Director Sales