Flag Belgium

Vi transporterer dine varer fra og til Belgia. Vi tilbyr bilfrakt, sjøfrakt, flyfrakt og andre relaterte logistikktjenester.

 

Transport og logistikk i Belgia

Vi har to lokasjoner i Nederland, en i Schiedam ved Rotterdam og en i Groningen. Begge lokasjonene gir mulighet for lagring og cross dockingKrysslasting
Distribusjonsprinsipp der etterspørsels-data fra en gruppe detaljister overføres elektronisk til leverandøren og til en felles omlastningsterminal. Varer fra hver leverandør transporteres samlet til terminalen. På terminalen splittes de innkomne lastene i detaljistordrer. Ut fra terminalen transporteres det detaljistlaster som inneholder varer fra mange - eller et stort antall til leverandørene.
operasjoner. 

 

 • Biltransport: Vi henter varene dine direkte med en av våre biler og kjører rett til mottager i Norge.

 • Sjøtransport: Sjøfrakt er den mest miljøvennlige og mest forutsigbare transportformen fra Belgia. 

 • Flyfrakt: Haster det arrangerer vi flyfrakt for forsendelsen.

 • Multimodal: Når det ikke haster fult så mye finner vi miljøvennlig og rimelig kombinasjonsfrakt

Transportkart Belgia og omegn

Kart Norge Benelux

 

Transporttjenester  Belgia

Transittider i Belgia

Vei og sjøfrakt

 • LTL/ LCL/ FCL, daglige innhentinger i Belgia, 2 ukentlige avganger til Norge via Moerdijk

 • FTL, daglige avganger, 2-4 dagers ledetid avhengig av endelig leveringsadresse

Spesialforsendelser

Når ekstra fleksibilitet er nødvendig transporteres varene med direktebil. Her er avgangsdag 100% fleksibel og tilpasset behovet.

Containertransport

Er forutsigbart og har avgang fra Rotterdam lørdag morgen og ankommer havner i Oslofjorden mandag morgen. Henting av container gjøres torsdag, senest fredag morgen i Belgia, og har da ankomst havner i Oslofjorden mandag morgen. Container hentes på havnen og kjøres til endelig mottageradresse i Norge.

Fortolling i Belgia

Omfattende toll- og avgiftsbestemmelser og tidkrevende prosesser gjør import og eksport ofte krevende. Vi er spesialister på tolladministrasjon, med gode tollprosedyrer og hjelper deg med

 • generell fortolling

 • importerte varer

 • eksporterte varer

 • tilpasset klareringsdokumentasjon

 • kontanter og daglige oppgjør

Vi transporterer disse godstypene i Belgia
 • stykkgods

 • partigods

 • full lastebil eller container, FTL, FCL

 • mindre enn full bil, LTL, LCL

 • ADR, farlig gods

 • spesielle varer

 • fliser, tremateriale

 • industriavfall/avfall

Andre logistikktjenester i Belgia
 • merking og pakking

 • kort- og langtidslagring

 • moving floor traller

 • fortolling

 • logistikkonsulenter

 • offshore- og prosjektlogistikk

 • Electronic Data Interchange
  Elektronisk datautveksling, Integrasjoner

Stykkgods 0-2500 kg, Belgia

Sendinger som sendes sammen med annet gods. Godset blir hentet og levert av sjåfører med lokalkunnskap. Eget distribusjonsnettverk i Norge, med terminal på Kløfta utenfor Oslo. 

Partigods + 2500 kg, Belgia

Direktelevering eller via terminal.

Kundeservice i Belgia

Åpningstider 08-16, dedikerte medarbeidere hjelper deg via telefon, e-post eller chat.

Postnummerkart over Belgia og omegn

Netherlands.png

Trafikkregler i Belgia og omegn

Belgia

I Belgia er det obligatorisk å ha 60km klistremerke synlig på baksiden av lastebilen.

Brussel og Gent

Det må kjøpes dagpass for å kjøre i miljøsonen (low EmissionZone (LEZ)) i Brussel, og det kreves tillatelse til å kjøring i sentrum av Gent.

Antwerpen

Lastebiler med EURO-standard I, II og III kan nå bare komme inn i Antwerpen sentrum under visse forhold. https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/meer/slimme-kaart

Lastebiler med EURO standard III uten partikkelfilter kan komme inn i sentrum hele året, men må kjøpe en billett for € 30 per dag per dag.

Brudd på reglementet medfører bøter, i grove tilfeller beslagleggelse av kjøretøy

Luxembourg

I Luxembourg gjelder en maksimal hastighet på 75-90 km/t utenfor bebygde områder.

Eurovignetten er obligatorisk for lastebiler med en tillatt totalvekt på 12 tonn og mer som bruker motorveiene i Luxembourg.

Bot for trafikkbrudd må betales kontant i Luxembourg.

I Luxembourg gjelder et kjøreforbud alle søndager og helligdager for transport til Tyskland og Frankrike med kjøretøy som er tyngre enn 7,5 tonn, med noen få unntak.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.

Bent Arild Hære

Bent Arild Hære

Director Sales