Det polske flagget

ColliCare hjelper deg med transport fra og til Polen. Vi tilbyr sjøfrakt, bilfrakt, multimodale transportløsninger og andre relaterte logistikktjenester.

Biltransport fra Polen

Daglige avganger med veitransport mellom alle sentrale byer i Polen og Norge, med avtalt transittid.

Vi kjører fulle biler FTL, stykkgods eller partigods. Stykkgods distribueres via vårt eget distribusjonsnettverk i Norge,  med distribusjonsterminal på Kløfta, nord for Oslo. Avganger til alle store byer hver ettermiddag. 

Fulle biler og partigods leveres direkte til mottager. 

Sjøfrakt fra Polen

Fast ukentlig avgang fra Gdynia i Polen til Oslo/Moss i Norge.

Stykkgods fra hele Polen konsolideres i containere. 

Godset ankommer Oslo hver mandag. På tirsdag morgen er godset klart for distribusjon til hele Norge fra vår distribusjonsterminal på Kløfta, nord for Oslo. 

Transportkart mellom Polen og Norge
NO_PL.png

 

Postkodekart over Polen

Poland.png

Via våre lokale avdelinger i Polen og Norge, dekker vi alle transport- og logistikkbehov. Vi  tilbyr veitransport, sjøfrakt og i tillegg terminal- og fortollingstjenester. 

Fortolling av varer fra Polen

Kompliserte toll- og avgiftsregler kan gjøre fortollingsprosessen utfordrende og tidkrevende. Vi har ekspertise på dette området. Erfarne medarbeidere, gode systemer og rutiner gjør at vi kan håndere alle typer fortollingsoppdrag.

 • Generell fortolling

 • Importfortolling

 • Eksport deklarering

 • Tolldokumentasjon

 • Kontantfortolling og dagsoppgjør

Transittider Polen - Norge
 • Daglige veitransport avganger med  import og eksport.  2-3 dagers transittid.

 • Avgang fra Gdynia hver fredag , ankomst Oslo/Moss hver mandag morgen.

ADR farlig gods fra Polen

Vi transporterer ADR/farlig gods, sikkert og raskt. Nødvendig dokumentasjon og sertifikater ordner vi. 

Om varene fraktes sjøveien, er det obligatorisk å fylle ut MultiModal Dangerous Goods form.

Stykkgods, 0-2500 kg, Polen

Sendinger på under 2500 kg hentes og samlastes med annet stykkgods. Kjøres ut via lokalt distribusjonsnettverk. 

Partigods +2500 kg, Polen

Sendinger på over 2500 kg, hentes og kjøres direkte til mottager, eller via terminal hvis hensiktsmessig. 

Andre logistikktjenester i Polen
 • generelle logistikktjenester

 • plukk, pakk og merking av gods

 • kort- eller langtidslagring

 • fortollingstjenester

 • EDI Electronic Data Interchange og integrasjoner

Trafikkregler i Polen

Forbud for kjøring på nasjonal motorvei, for kjøretøy over 12 tonn følgende tider;

 • kl 18.00 - kl 22.00 kvelden før helligdag
 • kl 18.00 - kl 22.00 alle helligdager
 • kl 18.00 - kl 22.00 alle helger i ferieperioden juni til august. 

I Warsawa-området er det ikke lov for kjøretøy over 16 tonn å kjøre i perioden kl 07.00 - kl 10.00 og mellom kl16.00 - kl 20.00. 

Alternativ rute er veier med nr 50, 60 og 62. 

 

Pris på transport fra Polen til Norge

Lurer du på hva transport til eller fra Polen koster? Send oss gjerne en uforpliktende prisforespørsel. Vi gir gjerne pris på både bil- og sjøfrakt, så du kan velge løsning som passer ditt behov best. 

Bent Arild Hære

Bent Arild Hære

Director Sales