Norway Sweden Finland Denmark (3)

Vi distribuerer dine varer i hele Skandinavia med daglige avganger til Danmark eller Sverige, innhenting- og utkjøring, FTLFull Truck Load
Komplett bil lastet full med gods.
, LTL (less than truckload) og håndtering av tollrelatert dokumenter - enkelt og effektivt.    

 

Transport til/fra Skandinavia


Logistikk i Skandinavia

Import og eksport mellom de skandinaviske landene er betraktelig vi er godt dekket med ulike fraktløsninger for stykkgods og partigods, distribusjonsløsninger og multimodal transport i hele Skandinavia.

Transport av ulike gods typer i Skandinavia
 • stykkgods og partigods

 • midlertidig lagring av varer

 • ompakking av gods

 • henting/levering på klokkeslett

 • henting/levering med kranbil

 • henting/levering på kveld/natt

Andre logistikk tjenester for Skandinavia
 • merking og pakking

 • oppbevaring

 • automatisert lagrings- og hentesystem

 • bevegelig gulv

 • fortolling

 • logistikkonsulenter

 • offshore og prosjekter

 • EDI, integrasjoner

Fortolling i Skandinavia

Et omfattende toll- og avgiftsregelverk og tidkrevende prosesser gjør ofte handel på tvers av grenser og EU krevende. Vi har spesialisert oss på tollhåndtering, med gode rutiner mot tollvesenet og hjelper deg med

 • generell fortolling

 • import av varer

 • eksport av varer

 • tolldokumentasjon

 • tollkreditt

Customer service i Skandinavia

Åpningstider 08-17, dedikerte medarbeidere hjelper deg via telefon, e-post eller chat.

Priser for transport til og fra Skandinavia

Hvor mye koster transporten til eller fra Skandinavia? Be om et uforpliktende pristilbud.

Per Rune Holmøy

Per Rune Holmøy

Key Account Manager