Norway Sweden Finland

La oss distribuere dine varer i hele Norden med daglige avganger til Danmark, Finland og Sverige, inn- og utkjøring, FTLFull Truck Load
Komplett bil lastet full med gods.
, LTL (less than truck load) og håndtering av tollrelatert dokumenter - enkelt og effektivt. 
 

Logistikk i Norden

Import og eksport i Norden er betraktelig og vi er godt dekket med ulike fraktløsninger for stykkgods og partigods, distribusjonsløsninger og multimodal transport.

Bent Arild Hære

Bent Arild Hære

Director Sales Norway
Transport til/ fra Norden

 

 

 

Transport og distribusjon i Norden

Transport og distribusjon lett tilgjengelig i hele Skandinavia/Norden, faste rutetider mellom Skandinavias store transportknutepunkter, direkte distribusjon på tvers av land + lokal distribusjon.
 

Nordisk distribusjon

 • er både transport mellom distribusjon i nordiske land

 • direkte distribusjon

 • InNight ekspresstjenester –  leveringer før arbeidsdagen starter

 • hjemlevering – B2C

 • daglig oppfølging for kvalitetssjekk

 • bestillinger via EDI, e-post, web eller telefon
   

Transport av ulike gods typer i Norden

 • Stykkgods og partigods

 • Midlertidig lagring av varer

 • Ompakking av gods

 • Henting/levering på klokkeslett

 • Henting/levering med kranbil

 • Henting/levering på kveld/natt  
   

Andre tjenester for Norden

 • Merking og pakking

 • Oppbevaring

 • Automatisert lagrings- og hentesystem

 • Bevegelig gulv

 • Fortolling

 • Logistikkonsulenter

 • Offshore og prosjekter

 • EDI, integrasjoner

Fortolling i Norden

Et omfattende toll- og avgiftsregelverk og tidkrevende prosesser gjør ofte handel på tvers av grensene i Norden krevende. Vi har spesialisert oss på tollhåndtering, med gode rutiner mot tollvesenet og hjelper deg med

 • Generell fortolling

 • Import av varer

 • Eksport av varer

 • Tolldokumentasjon

 • Tollkreditt

Priser for transport til og fra Norden

Hvor mye koster transporten til eller fra Norden? Be om et uforpliktende pristilbud.

Internasjonal transport - Europa