Norway Sweden Finland Denmark (3)

La oss distribuere dine varer i hele Norden med daglige avganger til Danmark, Finland og Sverige, inn- og utkjøring, FTLFull Truck Load
Komplett bil lastet full med gods.
, LTL (less than truck load) og håndtering av tollrelatert dokumenter - enkelt og effektivt. 


Logistikk i Norden

Import og eksport i Norden er betraktelig og vi er godt dekket med ulike fraktløsninger for stykkgods og partigods, distribusjonsløsninger og multimodal transport.

 

Transport til/ fra Norden

Transport og distribusjon i Norden

Transport og distribusjon lett tilgjengelig i hele Skandinavia/Norden, faste rutetider mellom Skandinavias store transportknutepunkter, direkte distribusjon på tvers av land + lokal distribusjon.
 

Nordisk distribusjon
 • er både transport mellom distribusjon i nordiske land

 • direkte distribusjon

 • InNight ekspresstjenester –  leveringer før arbeidsdagen starter

 • hjemlevering – B2C

 • daglig oppfølging for kvalitetssjekk

 • bestillinger via EDI, e-post, web eller telefon

Transport av ulike gods typer i Norden
 • stykkgods og partigods

 • midlertidig lagring av varer

 • ompakking av gods

 • henting/levering på klokkeslett

 • henting/levering med kranbil

 • henting/levering på kveld/natt 

Fortolling i Norden

Et omfattende toll- og avgiftsregelverk og tidkrevende prosesser gjør ofte handel på tvers av grensene i Norden krevende. Vi har spesialisert oss på tollhåndtering, med gode rutiner mot tollvesenet og hjelper deg med

 • generell fortolling

 • import av varer

 • eksport av varer

 • tolldokumentasjon

 • tollkreditt

Priser for transport til og fra Norden

Hvor mye koster transporten til eller fra Norden? Be om et uforpliktende pristilbud.

Per Rune Holmøy

Per Rune Holmøy

Key Account Manager