Lønnsomme frakt og transportløsninger for ditt gods, i hele Europa. Vi hjelper deg med import, eksport, stykkgods og partigods, spesiallast, farlig gods og generell distribusjon. ColliCare har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia, Nederland, Italia, Tyrkia, og ellers et stort agentnettverk. 

Vi tilbyr disse fraktmetodene i Europa:

 • veitransport
 • sjøfrakt
 • flyfrakt
 • togfrakt
 • multimodal 

Kombinasjonsfrakt gir fordeler:

 • rimeligere
 • raskere
 • fleksibelt
 • sparer miljøet

Vi tilbyr gode løsninger for:

 • FCLFull Container Load
  Full container last
  /FTLFull Truck Load
  Komplett bil lastet full med gods.
  og LCLLess than Container Load
  Samlastningscontainer, mindre enn full container last / stykk gods på sjø
  /LTL
 • midlertidig lagring av varer
 • ompakking av gods
 • henting/levering på klokkeslett
 • henting/levering med kranbil
 • henting/levering på kveld/natt
 • spesialgods
 • import- og eksportløsninger
 • ukentlige faste avganger
 • håndtering av tollrelaterte dokumenter

 

Bent Arild Hære

Bent Arild Hære

Director Sales