Lønnsomme transportløsningen for ditt gods, i hele Europa, for import, eksport, stykkgods og partigods, spesiallast, farlig gods og distribusjon.

Vi er representert med egne kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Nederland, Italia, Tyrkia, samt et veletablerte agentnettverk. 

Vi tilbyr fraktøsninger med veitransport, sjø frakt, med flyfrakt eller tog transport, eller en kombinasjon av disse – multimodal transport.
 

Kombinasjonsfrakt eller multimodale løsninger, kan gi mange fordeler

 • rimeligere

 • raskere

 • fleksibelt

 • sparer miljøet

 

Vi tilbyr gode løsninger for

 • FCLFull Container Load
  Full container last
  /FTLFull Truck Load
  Komplett bil lastet full med gods.
  og LCLLess than Container Load
  Samlastningscontainer, mindre enn full container last / stykk gods på sjø
  /LTL

 • midlertidig lagring av varer

 • ompakking av gods

 • henting/levering på klokkeslett

 • henting/levering med kranbil

 • henting/levering på kveld/natt

 • spesialgods

 • import- og eksportløsninger

 • ukentlige faste avganger

 • håndtering av tollrelaterte dokumenter
   

Bent Arild Hære

Bent Arild Hære

Director Sales