Vi hjelper deg med fortollingsrutinene, som inkluderer fortolling, import og eksport av varer, spesialbehandling, tollkreditt, tollager eller fortollingsdokumentasjon.

 

Fordelene med fortolling hos oss for din bedrift

 • rask og enkel fortolling

 • elektroniske systemer og  tilknytning til TVINN

 • erfarne fortollere sørger for problemfri fortolling uten overraskelser

 • eCare-systemet gir deg oversikt over all dokumentasjon i forbindelse med fortollingen

 • bedre arbeidskapasitet internt i din bedrift


Enkelte varer krever spesialbehandling i tollen og klarering for

 • formelle innførsler

 • spesialinnførsler

 • forenkling av midlertidige importopplag

 • koordinert tilbakeføring av toll

 • eksportdeklarasjoner

 
Fortollingsprosedyrer

Den vanligste fortollingsprosedyren kalles «ordinær innførsel eller utførsel», og den gjelder ved kjøp og salg av varer. Andre former kan for eksempel være

 • midlertidig innførsel eller utførsel, varer som importeres midlertidig til Norge for senere gjenutførsel

 • gjeninnførsel, varer som gjeninnføres til Norge etter for eksempel en reparasjon

 • gjenutførsel, varer som gjenutføres til Norge etter for eksempel en reparasjon


For å sikre en effektiv fortolling er vi knyttet til Tollvesenets elektroniske fortollingssystem; TVINN for utveksling av tolldeklarasjoner.

ColliCare Logistics hjelper deg med alle fortollingsprosedyrer.

Import av varer til Norge

Den som importerer er pålagt å melde fra til norske myndigheter om varer de tar inn til landet. Her finner du mer informasjon fortolling av Import.

Eksport av varer fra Norge

Den som eksportere varer fra Norge, er pålagt fortollingen/deklareringen. Her finner du mer informasjon om fortolling av Eksport.

Tollkreditt

Tollkreditt er en kreditt Tollvesenet innvilger til næringslivet for å forenkle innbetalingen av toll og avgifter. Med tollkreditt kan du få utsatt betalingen av de avgiftene som fastsettes ved innførsel. Vi anbefaler deg å bruke tollkreditt for en rask og enkel fortolling av varer. Les mer om tollkreditt.

Tollager

ColliCare har godkjente tollagre i tråd med gjeldende regelverk. Det er strenge krav til et tollager, og hva som kan befinne seg ufortollet på et tollager. Også lagringstiden har gitte frister og betingelser som til enhver tid reguleres av Tollvesenet. Les mer om tollager.

Fortollingsdokumentasjon

Det er strenge krav til dokumentasjon av fortollingen, importør eller eksportør har et særskilt ansvaret for å fremlegge nøyaktig dokumentasjon. Les mer om Fortollingsdokumentasjon.

Marianne B. Skauge

Marianne B. Skauge

Product Manager Customs
La oss hjelpe deg med fortollingen